Isabel Penndorf Ronsten

Det är jag som är Isabel, gift med en underbar musiker, mamma till två vuxna "barn" Tadeo och Coni samt en yngre "sladdis" vid namn Hannes. Jag kommer ursprungligen från Chile och har nu bott i Sverige sedan 1989. I Chile jobbade jag som kriminalinspektör (detektiv) i 10 år.

När jag kom till Sverige insåg jag ganska snart att något arbete inom den svenska Poliskåren skulle det inte bli. Det fanns inte många invandrare inom den svenska polisen och intresset för detta var obefintligt. Min tidigare yrkesutbildning och arbetslivserfarenhet visade sig vara obetydliga meriter i Sverige, egendomligt nog. Jag utbildade mig då istället till Fritidsledare. Efter att ha arbetat på olika fritidsgårdar en kort tid så började jag jobba på ett HVB-hem i Södra Dalarna som behandlingassistent. Där bodde pojkar mellan 7 och 18 år med neuropsykiatriska funktionshinder och psykosociala svårigheter. Jag jobbade där i nio år. Under dessa år utbildade jag mig inom KBT och blev ART instruktör i; STF- ilskekontroll och moralträning. Jag har sedan dess arbetat med ART med olika ungdomar, ungdomsgrupper och familjer. För närvarande jobbar jag, förutom arbetet med ART, på Arbetsmarknadsenheten som ungdomsvägledare.

Jag intresserade mig för ART då jag kände att jag ville hitta ett sätt att hjälpa ungdomar med aggression och familjeproblem. ART är en handgriplig metod som ger tydliga resultat och känslan av att verkligen ta sig framåt är viktig för mig. Jag tror absolut att det går att hjälpa ungdomar och familjer innan det går för långt, innan man behöver splittra familjer eller innan ungdomar ställer till det för sig själva. 

När jag inte jobbar hittar jag oftast någon del av huset som behöver renoveras. Förutom renovering och inredning spenderar jag mycket tid med min familj. Ja, det vill säga när jag inte sitter och fikar med någon av en av mina gamla elever som kommer och hälsar på.

Beate Erichsen

Jag heter Beate och kom till Sverige från Norge vid 7 års ålder. Jag har växt upp i lilla Hedemora där jag fortfarande bor kvar med min sambo Peter och våra två barn Christian och Hanne. Jag bestämde mig tidigt i livet för att bli socialarbetare och sökte in nästan direkt efter gymnasiet till socialhögskolan. Idag kan jag se att jag var allt för ung för studierna, yrkeserfarenhet borde vara obligatoriskt innan man påbörjar socionom studier. Jag har däremot alltid varit nöjd med mitt yrkesval.

Mina snart femton år som socialarbetare har varit mycket givande och det är arbetet med ungdomar som gett mig störst inspiration och glädje. Jag har provat på olika yrkesroller i mitt arbete såsom socialsekreterare, skolkurator och arbete på olika behandlingshem. Det är under mitt arbete på behandlingshemmet Cornelia som jag först kommit i kontakt med ART och utbildade mig till instruktör. ART är nu ett mycket viktigt redskap i mitt arbete och KBT är den inriktning som passar mitt arbete med ungdomar. Jag tror även att fritiden är viktig att lägga stor fokus på för barn med problem. Det är av stor vikt att hålla struktur på tillvaron och alltid ha positiva förebilder runt om sig.

Jag har under en längre tid arbetat med ungdomsboende i Hedemora. Jag arbetade då med ungdomar som varit placerade eller av andra orsaker inte kan bo kvar hemma. Boendet omfattas av KBT och styrs av teckenekonomi och tydlig struktur runt ungdomarna. Jag har även under flera år jobbat med handledning för föräldrar som har barn med beteendestörningar, bristande impulskontroll och jobbar då med föräldracoachning.

Från och med Februari 2008 jobbar jag nu helt och hållet med det egna företaget.