Barn, ungdomar och vuxna som ibland kan sakna grundläggande och sociala färdigheter, vilket medför kommunikations- och kontaktsvårigheter i det dagliga livet.

ART har visat sig fungera väl med ungdomar som har utåtagerande problematik. Den har också visat sig fungera väl både mindre barn och vuxna som har sociala och psykiatriska funktionsproblem som exempelvis Aspergers syndrom eller ADHD.

Det bör också framhållas att det är inte bara aggressiva barn/ungdomar som kan ha användning av den här behandlingen, även blyga och tillbakadragna barn och ungdomar med färdighetsbrister har lika stor nytta av träningen.

ART kan användas på olika åldersgrupper i skolor, på behandlingshem och institutioner och även inom den egna familjen.