DetArtarSig vänder sig till dig som jobbar med ungdomar som uppvisar ett omoget beteende, är sent utvecklade eller på annat sätt brister i social kompetens.

Vi erbjuder läger, kurser, familje-ART och föreläsningar inom ART området. Vi arbetar på uppdrag och kan skräddarsy program som passar er.

Vi erbjuder utbildningar till enskilda eller grupper.

På vår Familje-ART arbetar med att förbättra kommunikationen i den biologiska familjen. I programmet arbetar vi med att tydliggöra och stärka familjens förmåga att ta till sig nya beteendemönster. Vi utgår då från familjemedlemmarnas egna positiva resurser och kan tillsammans arbeta mot en fungerande framtid. Vi utformar speciella program för varje familjs unika behov, vilket innebär att vi arbetar helger och kvällar om så behövs.

DetArtarSig anordnar även läger för fler familjer samtidigt.

Vi kan även anordna föräldrakurser där man tillsammans med andra föräldrar jobbar i olika steg efter en uppgjord planering.