ART är en träningsmetod för att ge aggressiva barn, ungdomar eller vuxna sociala alternativ. Träningsmetoden innehåller de tre komponenterna: social färdighetsträning, ilskekontrollträning och moralutveckling och siktar på att förändra såväl handling som känsla och tanke.

Aggressivitet är ett inlärt beteende som är mycket svårt att förändra. Detta beroende på att det har lärts in tidigt, ofta kommit till användning, sällan blivit bestraffat och fungerat förhållandevis bra. Därtill vet många aggressiva ungdomar inte heller vad de ska göra i stället.

ART riktar sig till människans olika responskanaler; vad vi säger, gör, tänker och känner.

ART lär barn och ungdomar vad de behöver för att tackla svåra situationer, utan att behöva tillgripa aggressivitet och våld.