Ungdomar är en underbar resurs på väg ut i vuxenlivet. De vuxna väntar förhoppningsvis tålmodigt och hoppas på framtiden. Ungdomar med allvarliga uppförandestörningar blir emellertid allt fler och vi ser tydligt hur ungdomsvåldet ökar. Problematiken involverar vanligtvis hela familjen. Vi vet att det är svårt att hitta metoder i öppenvården som fungerar för den här typen av problem.
 
 
Vi vet också, av egen erfarenhet, att ART är en metod som fungerar. Man utgår då ifrån att aggressivitet är ett inlärt beteende. ART är en enkel och tydlig metod som man, i stor utsträckning, kan tillämpa i arbetet med barn och ungdomar.

Det artar sig...